Aurora

Stedelijke Harmonie Aurora is opgericht op 1 juni 1901.

Omstreeks 1900 ontstond een kamerorkest, dat voor een deel werd gevormd door uitgetreden leden van “Kunstliefde en Vriendschap”. Dit kamerorkest wordt geacht de voorloper te zijn van de harmonie “Aurora” die in 1901 werd opgericht. Het merendeel van de leden van dit orkest komen we dan ook later weer in “Aurora” tegen. Van links naar rechts staan: L. van Delsen, een onbekende, Joh. de Veer, A. Meerkerk en iemand die timmerman was. Zittend: C. Ouwehand, Joh. Mulder, J.W. de Veer, H. Doeland en B. Middelkoop.

1 juni 1901 - Na volbrachte dagtaak hadden op den avond van dezen gedenkwaardigen dag acht leerdammers rust en verpoozing verzocht in den tuin van het toenmalig, doch sindsdien verdwenen café bellevue aan den vlietskant. Onder gezelligen kout zaten daar de acht mannen onder het groene bladerdak, dat de oude kastanjeboom hen bood; zij lieten zich het schuimend gerstenat best smaken.  Deze muziekliefhebbers (het waren L. van Delsen, Herm. Muller, C. Ouwehand, Herm. Doeland, J.W. de Veer, J.C. de Veer, P.A. generic viagra online Godtschalk en J. v. d. Rijs) waren daar samengekomen om te bespreken, of in de muziek, zoals die ter plaatse werd beoefend, niet een andere richting kon worden ingeslagen. Het waren vooruitstrevende mannen met moderne opvattingen. Zij wilden zich los maken van de in hun ogen ouderwetse begrippen, die bij het reeds bestaande muziekgezelschap nog werden gehuldigd. Op dien avond werd de harmonievereniging opgericht en gedoopt met de naam “Aurora” de symbolische uitdrukking van de gedachte aan den glorende dageraad als een veelbelovend begin.

Nu bestaat de vereniging uit een groep enthousiaste muzikanten, zowel jong als oud. Naast muzikanten zijn er een aantal actieve personen bij de vereniging betrokken voor de organisatie van diverse activiteiten. 

Sinds 2006 staat het “groot orkest” onder leiding van dirigent Hans van Leeuwen. 

Het hele jaar door verzorgt Aurora diverse optredens met twee terugkerende hoogtepunten: het voorjaarsconcert en het candlelight concert. Het repertoire varieert van klassiek tot filmmuziek, musicals, latin, bigband en popmuziek.

Naast het maken van muziek worden er diverse activiteiten georganiseerd voor de nodige ontspanning en gezelligheid.

Binnen een harmonie zijn naast koperblazers, slagwerkers en saxofoons ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot actief.  Door deze uitgebreide bezetting kan een harmonie een groot scala  aan klankkleuren maken in de muziekstukken die gespeeld worden. 

Er is een opstaporkest voor de beginnende leerlingen, een leerlingenorkest voor de gevorderde leerlingen en een amusementsorkest. We willen beginnende muzikanten zo snel mogelijk opnemen in een orkest om het samenspelen te bevorderen.

Aurora beschikt over een uitgebreid netwerk met docenten zodat een ieder kan (leren) spelen op het instrument van zijn/haar keus. Ook werkt Aurora al vele jaren samen met OBS de Hobbitstee en sinds kort met OBS de Verrekijker voor muziek op school. Jaarlijks verzorgt Aurora een startersklas (bijvoorbeeld op klarinet) waarin laagdrempelig gestart kan worden met het spelen van een muziekinstrument.

Binnen de muziekschool Aurora kan vervolgens het Muziek Diploma A en B gehaald worden. Na het behalen van het diploma A of B wordt de overstap gemaakt naar Leerlingenorkest en Groot Orkest. 

Het leerlingenorkest repeteert op maandagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur, aansluitend repeteert het "groot orkest" van 19.45 uur tot 22.00 uur. Beide orkesten repeteren in gebouw Maranatha, J A Burgerstraat 1, 4141EL Leerdam. 

Op vrijdagmiddag repeteert het opstaporkest in het gebouw van OBS De Hobbitstee van 17.00 tot 17.40 uur. 

Heb je interesse om muziek te komen maken, kom vrijblijvend eens langs tijdens één van onze repetities.